ליהי לסקר -דנגור

ליהי לסקר -דנגור

ליהי לסקר -דנגור

ממקימי עמותת פרדסים ויזמית בתחום החינוך. מומחית לחשיבה עיצובית ומרצה לעיצוב. אמא לאיתמר ויואב.